+421 905 902 681

aitech@aitech.sk

Letná 12, 040 01 Košice, Slovensko

DOMOV

O NÁS

ČO PONÚKAME

REFERENCIE

KONTAKT

NAŠE PROJEKTY

Prehľad našich realizovaných projektov, počas celého pôsobenia našej spoločnosti

Referencie a rozsah stavebných prác v SE, a.s., Bratislava :

 

 

1. Vodné elektrárne závod Trenčín

 

- Oprava podlahy vstupného tunela MVE Tvrdošín,

- PVE Dobšiná - požiarne prestupy,

- VE Domaša - Oprava podlahy v suteréne strojovne,

- MVE Tvrdošín - Oprava podlahy pod TG1 – TG3 ( olejovzdorná podlaha ),

- Oprava vstupného tunela - omietky - MVE Tvrdošín,

- Oprava priesakov do suterénu od strany kanálu MVE Krompachy,

- Oprava strechy nad strojovňou PVE Ružín,

- PVE Ružín Výmena bleskozvodu na hlavnej budove,

- Oprava podlahy strojovne PVE Čierny Váh ( cca 2.400,00 m2 ),

- Oprava drenážneho systému na vzdušnej strane ľavej časti hrádze D.N. na PVE Č. Váh,

- Oprava podlahy miestnosti DRT v priľahlej budove na PVE Čierny Váh (zdvojená podlaha)

- Oprava strechy ČOV VE Madunice,

- Výmena skladov olejov a nebezpečného odpadu na VET Trenčín – 12 ks,

- Opravy malieb a obkladov na PVE Ružín,

- Oprava šachty chladiacej vody na PVE Ružín

- Oprava kobky transformátora T10 a T20 v PVE Dobšiná

- Oprava stien a plata elektrárne Liptovská Mara

 

 

2. EVO Vojany

 

- Oprava a údržba stavebnotechnických prvkov a konštrukcií,

- Oprava podlahy olejového hospodárstva EVO 2,

- Oprava strechy na kotolňou K21, K22, K23, K24 – EVO Vojany,

- Oprava protipožiarnych prestupov na TG5 a TG6,

- Oprava strechy nad TG1 a TG2,

- Oprava spevnenej plochy pre zauhľovaním EVO 1,

- Oprava komunikácii, dopravné značenie komunikácií v SE, a.s., Bratislava,

- Výkopové práce pri havarijných opravách úžitkovej a pitnej vody,

- Odstránenie stavieb v EVO Vojany ( cca 7.300,00 m2 podlahovej plochy )

- Projektové práce strojnotechnologické,

 

 

3.  ENO Nováky

 

- Oprava a údržba stavebnotechnických prvkov a konštrukcií,

- Maľby a nátery priestorov kuchyne, jedálne, skladu potravín a kancelárii ENO,

- Oprava vodovodných batérií v objektoch SE ENO,

- Oprava sanitárnych zariadení v závodnej kuchyni SE-ENO,

- Oprava dažďovej kanalizácie v budove centrálnych šatní – práčovňa SE-ENO,

- Oprava priestorov spŕch a sociálnych zariadení SE-ENO,

- Oprava elektroinštalácie na dielni v priestoroch autodopravy ENO,

- Odstránenie stavieb v ENO Nováky ( cca 1.600,00 m2 podlahovej plochy ),

 

4. EBO Jaslovské Bohunice

 

- Doplnenie zabezpečenia fyzickej ochrany areálu ČS Drahovce a ČaFS Pečeňady

 

Referencie a rozsah stavebných prác v SE, a.s., Bratislava cez f. ISS FS, s.r.o., Bratislava:

- Oprava izolácie priesakov stien v strojovni a rozvodni MVE Dobšiná,

- Oprava strechy nad hrablicami vtoku MVE Krompachy,

- Oprava podlah MVE Krompachy,

- Oprava základových pätiek stanovišťa blokového transformátora MVE Ružín II,

- Oprava zelenej časti podlahy chodby 1. suteréne PVE Čierny Váh,

- Oprava dlažby výmenou, PVE Č. Váh,

- Oprava omietok v miestnostiach PVE Dobšiná,

- Oprava podláh a malieb v nn rozvodni PVE Ružín,

- Oprava podláh a malieb na chodbe, schodišti a v zasadacej miestnosti PVE Ružín

 

 

 

 

Zákazky na odstránenie komínov :

 

1. BCI, a.s, Čadca – Odstránenie tehlového komína 60,0 m

2. WTECH, s.r.o., Považská Bystrica – Odstránenie železobetónového komína 55,0m

3. EURO-WALD, s.r.o., Dubnica nad Váhom – Odstránenie tehlového komína  80,0m,

 

 

 

 

PRÍLOHA č.1 Kvalifikácia v SE, a.s., Bratislava

 

 

LCCC - Štruktúry z kovu a železobetónu na stavbe, vrátane základov

• LCCC02 - Kovové a drevené konštrukcie - výstavba, rekonštrukcia

• LCCC03 - Komíny - výstavba a rekonštrukcia

• LCCC04 - Búranie objektov

• LCCC05 - Budovy - výstavba a rekonštrukcia

• LCCC09 - Špeciálne základy a pilotáže - výstavba a rekonštrukcia

• LCCC10 - Tunely - realizácia a údržba

• LCCC11 - Zemné a výkopové práce

• LCCC12 - Výmurovky a žiarutechnické práce pre tepelné elektrárne.

• LCCC13 - Ostatné stavebné práce

• LCCC15 - Špeciálne práce so železobetónom

• LCCC16 - Špeciálne stavebné práce

• LCCC18 - Cestné komunikácie - výstavba a rekonštrukcia

• LCCC20 - Búranie technologických objektov

• LCCC21 - Stavebné práce pre zariadenia na výrobu veternej energie.

LCCO - Ukončovacie stavebné práce

• LCCO04 - Asfaltovanie a údržba ciest

• LCCO05 - Izolácia proti vlhkosti objektov, hrádzi a zložísk.

• LCCO07 - Stavebné práce dokončovanie nových primárnych zariadení

• LCCO09 - Nátery podpier

LCRI - Reštauračné práce a mimoriadna údržba na verejných budovách

• LCRI01 - Práce špeciálnej rekonštrukcie a údržby civilných budov

• LCRI02 - Nátery budov

 

 

 

Kontaktujte nás : +421 905 902 681

O NÁS

Spoločnosť AITECH s.r.o vznikla v roku  2008 a v súčasnosti sa zaoberá  realizáciou projektových a  stavebných   činností – špecializované stavebníctvo -   na celom území Slovenska prevažne pre investora Slovenské elektrárne , a.s., Bratislava.

 

INFO

Letná 12, 040 01 Košice, Slovensko

+421 905 902 681

aitech@aitech.sk

NAŠE PROJEKTY

Created by Double B - Business, s.r.o.

Copyright © 2016 AITECH, s.r.o.

l